Utdrag

Noen tannleger er i tvil om de ved neste innkjøp av herdelampe skal velge halogen, LED eller kanskje en plasmabuelampe. Spørsmålene som blir stilt NIOM, er gjerne knyttet til kvalitet på fyllinger og brukervennlighet. Valget av lampetype kan vi ikke ta for deg, men vi kan bidra med noen faktaopplysninger.


Referanse
Spør NIOM: Valg av herdelampe.
Bruzell EM, Wellendorf H.
Nor Tannlegeforen Tidende 2007; 117: 962–3.
Tandlægebladet 2008;112:232–4,
Tandläkartidningen 2008;100:20–1,
Tandteknikern 2008;6;28–30