En spørreundersøkelse i Vestfold har kartlagt offentlig ansatte tannlegers valg av fyllingsmateriale i gitte behandlingssituasjoner. Tannfargede materialer var de fleste tannlegers førstevalg for de fleste fyllingstyper. Kompomer dominerte i behandlingen av primære tenner og kompositt blant permanente tenner.

Undersøkelsen var et ledd i en evaluering av innkjøpsavtaler og bruksområder for ulike materialtyper. Selv om undersøkelsen var liten, ga den i tillegg gode indikasjoner på dagens materialvalg. Resinmodifisert glassionomersement var et alternativ til kompomer når tannlegene skulle velge fyllingsmaterialer til primære tenner, mens kompositt var lite brukt. Dette til tross for at levetiden til fyllinger av resinmodifisert glassionomersement er kort, og dokumenterte langtidsresultater for kompomerfyllinger er sparsomme. Mer enn 80 % av tannlegene oppga kompositt som første- eller andrevalg ved klasse I, II og V i permanente tenner. Ved store klasse II-kaviteter og ved revisjon av to- og treflaters amalgamfyllinger i molarer var amalgam førstevalg hos henholdsvis 12 og 19 av de 33 tannlegene som deltok i undersøkelsen. Kompomerer og glassionomersementer hadde liten plass i behandlingen av permanente tenner.

 


Referanse
Valg av fyllingsmaterialer i offentlig tannpleie.
Berger B, Dahl JE.
Nor Tannlegeforen Tid 2001;111:558–61.