Abstract:

A survey among all dentists with e-mail addresses registered with The Norwegian Dental Association (NDA) has been conducted. In addition an audit has been conducted among 21 dentists. This report summarizes the results of the survey and the findings at the audits.

Reference
Use of diagnostic x-ray among Norwegian dentists. A survey and inspection based on new radiation protection regulations.
Hauge IHR, Widmark A, Bruzell E.
StrålevernRapport 2009:2. Østerås: Norwegian Radiation Protection Authority, 2009.
Language: Norwegian.


Resymé:

Det er gjennomført ei spørjeundersøking blant alle tannlegar i Noreg som hadde registrert e-postadresse hos Den norske tannlegeforening (NTF). I tillegg er det gjennomført tilsyn, i form av intervju og måleteknisk kontroll, hos 21 tannlegar. Rapporten samanfattar resultata frå spørjeundersøkinga og funn frå tilsyna.

Referanse
Bruk av røntgendiagnostikk blant norske tannlegar. Prosjektretta tilsyn etter ny forskrift om strålevern og bruk av stråling.
Hauge IHR, Widmark A, Bruzell E.
Strålevern Rapport 2009:2. Østerås: Statens strålevern, 2009. ISSN 0804-4910.