Utdrag

Dette funnet ble nylig publisert i den første artikkelen fra den store nordiske kreftstudien Nordic Occupational Cancer (NOCCA). Studien bygger på 2,5 millioner diagnostiserte krefttilfeller i en populasjon på 15 millioner mennesker i fem nordiske land. Den høye kreftforekomsten gjelder for hudmelanomer uansett lokalisasjon og for ikke-melanom hudkreft (ikke medregnet basalcellekreft) på overekstremitetene. I den sistnevnte kategorien var kvinnelige, norske tannleger mest utsatt av alle yrkesgrupper i Norden. Ser man på dataene fra kreftkategorien «hudmelanom på overekstremitetene», som omfatter armer, hender og fingre, har ikke tannleger den aller høyeste forekomsten.


Referanse
Tannleger har forhøyet forekomst av hudkreft.
Bruzell EM.
Nor Tannlegeforen Tidende 2009; 119 nr. 11: 718