Vevsbesparende fyllinger:

Symptomer og diagnose bestemmer behandlingen

Ta tak i grunnlidelsen, det vil si karies-sykdommen, før du legger fyllinger, sa professor Håkon Nordbø fra Det odontologiske fakultetet i Oslo, på Landsmøtet. – Symptomer og diagnose er bestemmende for behandlingen. Krittkaries kan stanses uten fyllingsterapi, og fissurer bør forsegles. Det kan være vanskelig å syreetse ned i fissurene, slik at de bør åpnes opp først for å oppnå best mulig resultat, sa han.

Kariesprosessen kan ses på som en infeksjon, der den ytre lesjonen består av et demineralisert, infeksiøst dentin mens det i den indre lesjonen er få bakterier og lite tap av mineraler. Bløtt, men bakteriefritt dentin vil kunne remineraliseres. Det pågår forsøk med såkalte “smarte” materialer som vil øke remineraliseringen. Slike materialer krever imidlertid en tett fylling over.

Bruk av minifyllinger må kombineres med profylakse. – “Extension for prevention” er selvfølgelig et forlatt prinsipp, og Blacks inndeling egner seg ikke lenger, hevdet Nordbø. Fra Australia har GJ. Mount foreslått en ny inndeling basert på kavitetens lokalisasjon på tannen (fissurer, aproksimalflate, cervikalområde) og størrelsen (minimal, moderat, stor, omfattende).

Miniboks uten kantskjæring egner seg for glassionomersement, og ønsker man å bruke kompositt, anbefalte Nordbø at kaviteten ble kantskåret. Ved minibokspreparering er det en fare for å skade nabotannen. Undersøkelser tyder på at skader av nabotannens aproksimalflate opptrer med en så høy frekvens som 60–70 %. Dette kan unngås ved å bruke f.eks. SonicSys Micro –systemet fra KaVo, eller lignende systemer. Tunneler egner seg lite på kariesaktive, men kan gå bra hos dem med lav kariesaktivitet. Kontraksjon i fyllingen er et problem også ved små restaureringer. Faktorer som har betydning for omfanget av kontraksjonen er kavietetsform, omkrets, binding til dentinet og fyllingsvolum per herdeomgang. Valg av kompositt-type (stivhet, bruddfasthet, elastisitet) i forhold til den type belastning fyllingen vil bli utsatt for, og måten de enkelte fyllingslag legges inn på, kan også få stor betydning for tettheten og holdbarheten av fyllingen. Av samme grunn kan det være ønskelig å gi herdingen en “myk” start, f.eks. ved å bruke enten en kortvarig eller en svak innledningsbelysning. Men dokumentasjon for effekten av dette mangler.

 


Referanse
Vevsbesparende fyllinger: Symptomer og diagnose bestemmer behandlingen.
Dahl JE.
Nor Tannlegeforen Tid 2000;110:895.