Utdrag

Blant de tannrestaureringsmaterialer som brukes i dag er en stor andel basert på metakrylater som herdes i pasientens munn. Herdingen av slike materialer er aldri fullstendig, og komponenter som ikke har reagert, kan lekke ut. Hensikten med avhandlingen var å belyse toksisiteten av noen metakrylatmonomerer som finnes i plastmaterialer for tannrestaureringer. Metakrylatmonomerer er reaktive stoffer og både pasient og tannhelsepersonell kan komme i kontakt med disse. Pasienter blir i hovedsak eksponert for monomerer som lekker ut etter herding, mens tannhelsepersonell arbeider daglig med materialene i uherdet tilstand. Flere studier har påvist forskjellige monomerer i luften på tannlegekontorer. I tillegg til eksponering ved direkte kontakt med materialene kan det derfor også være viktig å ta hensyn til en mulig eksponering via luftveiene. Les mer


Referanse
Stoffer i plastfyllingsmaterialer kan gi celleskader.
Samuelsen JT.
Nor Tannlegeforen Tidende 2011; 121: 847.