Utdrag

Tannbleking med lys – hvor står vi i dag?

Kosmetisk odontologi med bruk av blant annet tannbleking griper om seg. Markedsføringen både overfor pasienter og tannleger er omfattende, og mulighetene til å oppnå suksess gjennom hvitere tenner er innlysende. Det er viktig å påpeke behovet for kritisk vurdering av de kasus hvor bleking kan være en mulig behandling, og utføre slik behandling bare der den er indisert. Les mer


Referanse
Spør NIOM: Tannbleking med lys – hvor står vi i dag?
Bruzell EM, Dahl JE.
Den Norske Tannlegeforenings Tidende 2005;115 Nr. 6.