Utdrag

Bruken av amalgam er sterkt redusert. Det er flere faktorer som har gjort seg gjeldende: Stadig flere pasienter ønsker tannfargede fyllinger av kosmetiske eller andre grunner, samt helsemyndighetenes tilrådninger om valg av tannfyllingsmaterialer som kom i 2003. Miljøvernmyndighetene har forbudt kvikksølvholdige produkter inkludert amalgam, men det er ennå uavklart om et slikt amalgamforbud vil bli akseptert av EU. NIOM har fått flere spørsmål om overgangen fra amalgam til kompositt er problemfri.


Referanser
Spør NIOM: Komposittfyllinger – suksess eller fiasko?
Dahl JE, Kopperud HM.
Nor Tannlegeforen Tidende 2008; 118: 40–1.
Tandlægebladet 2007; 111 (14): 1104.
Tandläkartidningen 2008:100 (4); 68–9.