Abstrakt

Bruken av lyskilder i dentale prosedyrer er økende. Det legges anslagsvis 7 millioner fyllinger årlig i Norge, og praktisk talt alle herdes ved hjelp av synlig lys. Kunnskap om effekter av optisk stråling alene og av kombinasjonen av slik stråling og lysherdende dentale materialer i oralt vev, er mangelfull. Det var derfor ønskelig å studere optiske endringer etter eksponering med synlig lys i forhold til UV og å sammenligne optiske effekter på hud og orale slimhinner. Pigmenterte rotter ble eksponert med et dentalt festemateriale (bonding) i kombinasjon med lys fra en herdelampe, med bonding eller lys alene eller med en blanding av UVB/UVA fra solarierør. Kontrollgruppen var ubehandlet. Dyrene ble eksponert på tre områder i munnhulen og på fire områder på barbert bukhud. Irradians og ”radiant exposure” fra herdelampen var henholdsvis 566 mW/cm2 og 23 J/cm2. Tilsvarende CIE-vektede verdier fra solarierørene var henholdsvis 0.05 mW/cm2 og 25 mJ/cm2 (2.5 SED). Optiske endringer i vevet ble målt før, umiddelbart etter og 24 timer etter behandling ved hjelp av refleksjonsspektroskopi. Resultater fra den infrarøde refleksjonen vil bli presentert og diskutert.


Referanse
Slimhinneforandringer forårsaket av dentale materialer og optisk stråling
Bruzell EM, Dahl JE, Randeberg LL.
Årsmøtet i Norsk forening for fotomedisin og fotobiologi (NOFFOF),  6. november 2009, Statens strålevern, Østerås