Abstract

Det er kommet spørsmål fra en tannlege som er bekymret over manglende informasjon om innholdet av ulike mulig helseskadelige stoffer i fluor skyllevæske og tannkremer. Dette er et betimelig spørsmål.

Her er to forhold; for det første hvilke opplysninger har vi som forbruker krav på, og for det andre om disse stoffene representerer noen helsefare. Munnhygieneprodukter reguleres etter kosmetikklovgivningen som er felles i EU og EØs området. I kosmetikkforskriften (§ 14) fremkommer det at «Ingrediensene skal angis i form av en liste over disse i fallende rekkefølge etter deres vekt på det tidspunkt det tilsettes produktet.» Det er ikke krav til mengdeangivelse slik at vi som brukere ikke kan vite hvor mye som er tilsatt av de ulike komponentene. Det er klart at det kunne være ønskelig i visse tilfelle å kjenne til sammensetningen i detalj, noe også tilsynsmyndigheten (i Norge Mattilsynet) skal ha tilgang til. EUs vitenskapelige komité for forbrukersikkerhet gir råd til EU-kommisjonen om hvilke mengder av kjemiske stoffer som skal kunne brukes i ulike kosmetiske produkter og om eventuelle restriksjoner på bruken. Disse vurderinger skal sikre at kosmetiske produkter er trygge og ikke forårsaker helseskader hos brukeren.

Ved sikkerhetsevaluering skal det tas hensyn til ingrediensenes generelle toksikologiske profil, kjemiske struktur og eksponeringsnivå. Dette siste er helt avgjørende for om et produkt kan representere helsefare eller ikke. Tilstedeværelsen av et (mulig) helsefarlig stoff i et produkt er ikke det samme som at produktet er helsefarlig. Det er den mengden som pasienten utsettes for som er avgjørende. Ved daglig skylling med 10 ml av en natriumfluoridløsning vil innholdet av parabener ikke representere noe helsefare for pasienten.

Tannlegene kan trygt anbefale bruk av natriumfluorid til sine pasienter.


Referanse
Skadelig innhold i skyllevæske og tannkremer?
Dahl JE.
Den norske tannlegeforenings tidende 2011; 121: 1004.