Utdrag

Hensikten med doktorgradsavhandlingen «toxicity of resin based dental restorative materials in vitro» (1) var å belyse toksisiteten av utvalgte metakrylatmonomerer i modeller som kan relateres til cellulære mål in vivo. En cellelinje med opphav fra spyttkjertel-epitel og primære epiltelceller fra rottelunge ble valgt som relevante modellsystemer. Monomerene 2- hydroxyetylmetakrylat (HEMA) og trietylenglykoldimetakrylat (TEGDMA) er to metakrylater som er mye brukt i resinbaserte tannbehandlingsmaterialer, og cellekulturene ble eksponert for disse i varierende konsentrasjon og varighet. Resultatene er presentert i fem delarbeider. Les mer


Referanse
Toxicity of resin based dental restorative materials in vitro Sammendrag av doktoravhandling.
Samuelsen JT.
Toksikologen Årgang 21 nr. 3, desember 2011: 25–7.