I artikkelen gis det svar på følgende spørsmål:

Guttaperka er stadig enerådende som rotfyllingsmateriale. Er det virkelig ingen alternativer?
Hvordan er det med tilsetninger til guttaperkaen?
Finnes det toksiske komponenter?
Kadmium?
Fargestoffer?
De nye fyllingsmetodene (Thermafil, Softcore o.l.) skal varmebehandles før innsetting. Er dette bra?
Er det en annen kjemi i disse?
Betyr det noe?

 


Referanser
»Spørg NIOM«: Rotfyllingsmetoder med guttaperka?
Ørstavik D, Ruyter IE, Haapasalo M.
Den norske tannlegeforenings tidende 2002;112 nr 4
Tandlægebladet 2002; 106 (04): 288, Tandläkartidningen årg 94 nr 5 2002