Utdrag

Nanoteknologi er et hett forskningsområde for tiden. De mest optimistiske mener at en teknologisk revolusjon er på gang og at nanoteknologien kommer til å føre til større endringer enn dem som dataalderen skapte. I nanoteknologien regner man størrelse i nanometer, som er en milliarddel av en meter. Det er samme forhold mellom en nanometer og en meter, som det er mellom diameteren på en vanlig klinkekule og diameteren på jordkloden! Utviklingen av nye teknikker innebærer at man kan styre naturens minste byggeklosser, og nanoteknologi foregår på atom- og molekylnivå. Ved å sette sammen atomer på andre må
ter enn naturen selv gjør, kan man lage materialer som har helt nye egenskaper. Les mer

Referanse