Nytt om herdelamper

NIOM har mottatt flere spørsmål i det siste som har å gjøre med funksjoner og sikker bruk av herdelamper. Spørsmålene kan skyldes en økt bevissthet omkring sikkerhet ved bruk av lyskilder. De kan også skyldes at utviklingen av herdelamper går raskt, og at det stadig kommer modeller på markedet med endret utseende og nye valgfunksjoner. Har endrede egenskaper ved lampene noen betydning for sikker bruk?


Referanse
Nytt om herdelamper.
Bruzell EM.
Nor Tannlegeforen Tidende 2011; 121: 111–2.