Sammendrag

For kort herdetid kan føre til mangelfull herding (polymerisasjon) av komposittmaterialer. For lang herdetid kan øke risiko for varmeskade på oralt bløtvev og pulpa. Herdelampens lysstyrke (irradians) reduseres når avstanden øker mellom lysutgangen og materialflaten.
For å opprettholde lysdosen som kreves for tilstrekkelig herding, må herdetiden økes. Kortere lysherdingstider enn omtrent 10 sekunder kan føre til utilstrekkelig herding av materialet.
Irradianser høyere enn omtrent 2000 mW/cm2 er unødvendig for å oppnå tilstrekkelige lysdoser. Ved å måle ytelsen jevnlig vet man om man må endre herdetiden, og det blir lettere å oppdage eventuelle skader på lampen. Man kan benytte lysmåler eller måling av herdedybden til et komposittmateriale man kjenner.
Bruk av plastbeskyttelse over lyslederen hindrer spredning av smittestoffer og feste av materialrester. Herdelampen bør gi jevn irradians over lysutgangsflaten.


Referanse
Lysherding – så enkelt og så vanskelig.
Bruzell E, Kopperud HM, Rukke HV.
Aktuel Nordisk Odontologi. Universitetsforlaget, Oslo. 2018; 43: 68-77.
ISSN Print: 1902-3545; ISSN Online: 2058-7538; DOI: 10.18261/issn.2058-7538