Utdrag

DE SISTE ÅRENE har kvikksølveksponering av ansatte ved tannklinikker blitt omtalt i mediene flere ganger. Flere mener å ha blitt syke av dette arbeidet, men få, om noen, har fått godkjent diagnosen kronisk kvikksølvforgiftning som en yrkessykdom.
Det har vært kjent i flere hundre år at kvikksølv har en toksisk virkning på menneskekroppen, deriblant nervesystemet. I Norge har tilstanden «Forgiftning ved kvikksølv, dets amalgamer og forbindelser, og de direkte følger av slik forgiftning» vært en godkjent yrkessykdom i mange år.
Vi opplever at det er behov for mer informasjon til leger om dette. Det er viktig at pasienter som ønsker å finne ut om de har en kvikksølvforgiftning, blir korrekt vurdert.