Norden er det stadig flere tanntekniske laboratorier som importerer tanntekniske arbeid fra land utenfor EU, i hovedsak fra land i Asia. Årsaken til dette er mye grunnet lavere kostnader. En undersøkelse fra Norge i 2009 viste at de fleste tannlegene (71 %) brukte importerte tanntekniske tjenester i ulik grad (1). Undersøkelser utført av NIOM i 2008 og 2010 har vist at sammensetningen av elementer i disse arbeidene ikke alltid var som bestilt. Les mer


Referanse
Import av tanntekniske arbeid.
Syverud M, Austrheim EK.
Nor Tannlegeforen Tidende 2012; 122: 598–9.
This article was also published in Tandlægebladet 2012 /116/ Nr. 8 and in Tenner i Fokus nr 3, 2012.