Utdrag

Det har over tid skjedd en endring i valg av tannfyllingsmaterialer blant nordiske tannleger. Polymerbasert komposittmateriale er i dag det vanligste tannfyllingsmaterialet i Norden. I artikkelen svares det på følgende spørsmål.

  1. Hva er egentlig en dental kompositt?
  2. I markedsføringen av kompositter benyttes betegnelser som «mikrofill», «hybrid», «nano-materialer», «flow-materialer» og «universelle kompositter». Er det noen forskjell mellom disse materialene, og hva er i så fall forskjellen på de ulike typene kompositter?
  3. Produsentene opplyser gjerne at deres kompositt tilfredsstiller kravene i ISO-standarden for kompositt. Hvilke krav stilles det til komposittmaterialene i denne standarden?
  4. Hva skjer med kompositter over tid?
  5. Hva er forventet levetid for en komposittfylling?
  6. Hvilke biologiske effekter kan lekkasjeprodukter fra kompositter gi?