Utdrag

De fiberförstärkta material för dentalt bruk som kommit ut på marknaden under senare år har
allt bättre egenskaper. Forskningen på fiberförstärkta polymera material är omfattande men de kliniska uppföljningstiderna korta. Efterfrågan på prisvärda, hållfasta och estetiskt fördelaktiga material är dock stor. Vid dentalt stödda konstruktioner utnyttjas ofta adhesiv cementeringsteknik och tandsubstansbevarande preparationsteknik. Det finns även behov av hållfasta alternativa material för såväl avtagbara protetiska konstruktioner som implantatförankrade broar. Sådana material skulle ha flera indikationer särskilt inom geriatrisk odontologi.

Svar på:
Vad menas med fiberförstärkta material?
Vilka olika typer av fibrer kan användas för fiberförstärkning av polymera material och vilka användningsområden har de?
Hur är prognosen för konstruktioner i fiberförstärkta polymera material?
Håller karbon/grafit fiberförstärkta material för framställning av implantatbroar?
Hur långt har användningen av fiberförstärkta material kommit?
Vilka faktorer påverkar de mekaniska egenskaperna hos fiberförstärkta material?


Referanse
Fråga NIOM: Fiberarmerade protetiska material. Vad kan vi göra i dag og vilka möjligheter kommer att finnas i framtiden?
Segerström S, Ruyter IE.
Tandläkartidningen årg 97 Nr 3 2005.