Erosjon er en kjemisk destruksjon av tannens hardvev uten tilstedeværelse av bakterier, sa professor Adrian Lussi, University of Bern, Sveits. Erosjoner opptrer når pH synker under 4, og gjerne på flater uten plakk. Tilstedværelse av  virker som diffusjonsbarriere for sure væsker og vil redusere syreangrepet. Ofte vil lesjonen være en kombinasjon av kjemisk betinget erosjon og mekanisk abrasjon fra tannbørsting.

Overflaten på emaljeerosjoner har en silkeaktig glans. Klinisk arter erosjoner på bukkal- og lingualflatene seg som konkaviteter hvor bredden er større enn dybden, og hvor begrensningen gingivalt består av intakt emalje. I langt kommende lesjoner er også dentin involvert. Linguale lesjoner er sjeldnere, og hvis de finnes, er de gjerne utbredt. Ved okklusale erosjoner er tyggeknutene avrundet eller manglende, og fyllingene protruderer ut over tannoverflaten.

Om erosjoner skal utvikles, er avhengig av biologiske forhold i munnhulen, kjemiske egenskaper til drikke og matvarer som konsumeres, og pasientens vaner. Spyttsekresjon og –sammensetning samt salivas bufferevne har betydning for utvikling av erosjoner. Tykk pellikkel og plakkakkumulering virker hemmende på diffusjonen av sure kjemikalier og er således beskyttende. Lav pH og stor bufferkapasitet på det pasienten konsumerer, favoriserer utviklingen av erosjoner. Det er vist at bufferevnen i matvarer og drikke har større betydning enn pH. Inneholder mat/drikke mye kalsium og fosfat, er erosjonseffekten liten selv om pH er lav. Drikke som lett fortrenger saliva fra tannoverflaten, og som binder seg sterkere enn saliva til tannoverflaten, er ugunstig med tanke på å utvikle erosjoner. Store mengder og hyppig inntak av juice og leskedrikker er ikke bra. Fruktinntak mer enn tre ganger daglig øker risikoen for erosjoner, likeledes sure drops, selv om de er sukkerfrie. Sure oppstøt og bulimi gir lett erosjoner. Tannbørsting rett etter inntak av eroderende mat og drikke eller etter sure oppstøt, fremmer utviklingen av erosjoner. Ofte er det en multifaktoriell årsaksrekke, eksempelvis inntak av eroderende mat/drikke, lav bufferkapasitet i saliva og kraftig tannbørsting. Det er stor variasjon i progresjonen mellom pasienter, en liten gruppe har stor erosjon.

Erosjoner kan forebygges gjennom endring av kostholdets sammensetning og konsumvaner. Sur fluoridgel virker forebyggende, og tannbørsten må unngås rett etter inntak av eroderende matvarer og drikke. Måltider bør avsluttes med noe som stimulerer salivasjonen som ost eller tyggegummi.

 


Referanse
Erosjoner – et økende problem.
Dahl JE.
Nor Tannlegeforen Tidende 2002;112:809