I 2017 har Norge formannskapet i Nordisk Ministerråd samtidig som det er 45 år siden Nordisk Ministerråd etablerte NIOM. Dette markeres med seminaret:

FORSKNING OG PASIENTSIKKERHET I 45 ÅR

 

Seminaret belyser NIOMs arbeid for å gi nordiske pasienter trygge og velfungerende biomaterialer. Sentralt står NIOMs forskning, informasjon og standardiseringsarbeid. Du vil møte NIOMs forskere og våre nordiske samarbeidspartnere, representanter fra Nordisk Ministerråd og NIOMs eiere i et spennende seminar hvor fortiden legger grunnlaget for fremtiden.En nordisk møteplass for materialkunnskap gjennom 45 år

Noen smakebiter fra innholdet:

  • Standardisert pasientsikkerhet
  • Nordisk møteplass
  • Er tannfyllinger sikre?
  • Fremtidens pasientbehandling

NIOM gir den utøvende tannhelsetjenesten og helsemyndigheter i Norden tilgang på nøytral kunnskap om dentale biomaterialer. Denne kunnskapen er nødvendig for å gi pasienten den beste behandlingen. Pasientsikkerhet i Norden er ledesnoren for NIOMs forskning, informasjon og internasjonal standardisering:

  • Hva består materialene av?
  • Hvilke egenskaper har de?
  • Hvor trygge er de?
  • Hvordan sikres samme materialkvalitet og -egenskaper i alle nordiske land?

På seminaret får du svar på disse spørsmålene og et innblikk i fremtidens odontologi.
Seminaret vil foregå over to dager med presentasjoner og innspill fra sentrale politikere,
Nordiske beslutningstakere samt norske, nordiske og internasjonale forskere.

Les mer om NIOMs fagseminar og jubileumsarrangement her.