Sammenfatning

Problemstilling Som fyllstoff i dentale fyllingsmaterialer brukes partikler av ulik kjemisk sammensetning og varierende størrelse, fra mikrometer og ned til ca 10 nm. I dag markedsføres det stadig flere produkter hvor det benyttes partikler av den minste størrelsesorden (nanopartikler). Det er vist at dentale fyllinger slites over tid slik av partikler frigjøres. Slike partikler kan utløse toksiske effekter lokalt i munnhulen eller svelges og absorberes fra gastroinstestinaltrakten for så og entre kroppens blodsystem. Det er også en teoretisk mulighet for at partikler kan nå blodsystemet ved å penetrere munnslimhinne. Partiklene vil kunne transporteres i blodbane til perifere organer, akkumuleres og utløse toksiske responser.
Materialer og Metode Human bronkiale celler (BEAS-2B) ble eksponert to typer fyllingspartikler, barium-aluminiumfluorsilikaglass og barium-aluminium silikaglass. Partiklene har en gjennomsnittlig diameter på 1μM. Frigjørning av det proinflammatoriske cytokinet IL(interleukin)-6 og kjemotaktiske proteinet IL-8 ble målt ved Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA).
Resultater Eksponering for fyllingspartiklene ga en konsentrasjonsavhengig frigjøring av IL-6 og IL-8 i BEAS-2B celler. Partiklene induserte frigjøring av IL-6 allerede 3 timer etter eksponering. Barium-aluminium-fluorsilikaglass synes å være mer potente til å indusere IL-8 og IL-6 enn barium-aluminium-silikaglass.
Konklusjon Partikler i dentale materialer har et potensial til å utløse betennelsesreaksjoner. Ved materialbetingede slimhinnereaksjoner i munnhulen observeres uspesifikk betennelse, våre funn kan være med på å forklare slike reaksjoner.Dentale plastmaterialer kan utløse toksiske responser i munnslimhinnen


Referanse
Dentale plastmaterialer kan utløse toksiske responser i munnslimhinnen – DEL 2 Ansteinsson VE, Dahl JE.
Norwegian Society of Pharmacology and Toxicology Vintermøtet på Beitostølen 2007 FT4 SIDE 32