SAMMANFATTAT

Adhesiva rotfyllningar är intressanta först och främst för att de hävdas kunna motverka läckage. De skulle därför ha störst betydelse för att förhindra sekundärinfektion, till exempel efter rotfyllning vid vital exstirpation. Man ska dock inte glömma bort att konventionella material ger lyckandefrekvenser på över 90 procent vid sådana fall [13], vilket gör det svårt att dokumentera reella förbättringar. Vid behandling av apikal periodontit är resultaten av den endodontiska behandlingen sämre. Här är det dock den pågående infektionen som är orsak, och man kan kanske inte förvänta sig att ett adhesivt material har specifika fördelar i sådana fall. Adhesiva rotfyllningar innebär ett nytänkande, och kan betyda en förbättring av vår arsenal av material. Rätt utförda ger de rotfyllningar av hög teknisk kvalitet, god röntgenkontrast (figur 3) och goda kliniskt-röntgenologiska resultat. Vi kan emellertid inte räkna med att uppnå full adhesion och täta rotfyllningar vid alla tillfällen, och det är osäkert om den initiala bindningen håller över tid. I de flesta fall kommer det även fortsättningsvis vara så att vi har spalter mellan sealern och dentin samt mellan sealern och rotfyllningsmaterialet. Plastbaserade rotfyllningar får därmed i praktiken samma kvaliteter som mer konventionella materialkombinationer. Av samma skäl finns det ingen anledning att ifrågasätta väletablerade tekniker och material som har dokumenterade egenskaper från laboratorieförsök och kliniska studier.


Referanse
Fråga NIOM: Dagsläget för rotfyllning med adhesiv binding.
Ørstavik D, Dahl JE.
Tandläkartidningen 2009:101(4);75–6