Tannblekemidler er nå klassifisert som kosmetikk, og dette har brakt noe usikkerhet om hvilke produkter som tannlegen kan benytte, og om det er flere enn tannlegen som nå kan bleke tenner. NIOM har fått flere spørsmål som dreier seg om tannbleking.


Referanse
Spør NIOM: Bleking av tenner – lege artis?
Dahl JE, Bruzell E.
Nor Tannlegeforen Tidende 2009;119 nr. 3:177–8

Fråga NIOM: Blekning av tänder enligt konstens alla regler.
Bruzell E, Dahl JE.
Tandläkartidningen nr 7, 2009, p 70–2.
http://www.tandlakartidningen.se/media/419203/tlt0709.pdf (krever spesiell tilgang fra Tandläkartidningen)