Utdrag

Kompositte fyllingsmaterialer og sementer består i hovedsak av en resinbasert matrise og fyllpartikler. Typen fyllpartikler som brukes varierer mellom ulike produsenter og materialer, men vanligst er sammensetninger av silica, kvarts og glass i varierende størrelse (fra mikrometer ned til ca. 10 nanometer). I dag markedsføres stadig flere produkter hvor det benyttes partikler av den minste størrelsesorden (nanopartikler, partikler som er mindre enn 100 nm i minst en dimensjon). Dette gjøres blant annet for å bedre materialets mekaniske og estetiske egenskaper (1). Frem til i dag har toksisitetsstudier av kompositte fyllingsmaterialer hovedsakelig dreid seg om komponenter i resindelen (monomerer, dimethacrylater), mulige effekter og mulig eksponering for nano- og mikropartikler fra fyllingsmaterialer er det svært lite kunnskap om. Nanopartikler har et større overflate til masse-forhold enn større partikler. Dette kan forklare at nanopartikler i flere in vitro studier har vist seg å være mer potente til å indusere en toksisk respons enn lik vektmengde av større partikler med ellers lik kjemisk sammensetning. Studier tyder også på at nanopartikler kan gi andre biologiske effekter enn større partikler….Les mer


Referanse
Biologiske effekter av dentale fyllpartikler
Ansteinsson V, Samuelsen JT
Den norske tannlegeforenings tidende 2012; 122: 147-147.