Utdrag

Sosiale nettsteder, for eksempel FaceBook, kan anvendes til markedsføring, enten av klinikker eller produkter. Odontologiske produkter dukker også opp på videonettsteder som for eksempel YouTube. Nettleksikonet Wikipedia har regler om at reklamering ikke skal finnes, men like fullt kan det finnes artikler der som har et reklamepreg.Det er sikkert at annonseringen vil bli mer kompleks og subtil i tiden fremover og vil kreve mer bevisst og kritisk holdning hos tannhelsepersonell.


Referanse
Annonsering og tannbehandling
Nils Roar Gjerdet
Aktuel Nordisk Odontologi 01/2010 (Volum 35)