Tandblekning med och utan ljus

Introduktion

Tandblekning utgör idag ett behandlingsalternativ för patienter med missfärgade tänder. Behandlingen förutsätter att man har en odontologisk diagnos och en behandlingsplan. En översikt över blekmetoder och blekmedel kan ses i kunskapsdokumentet ”Material för tandblekning”. Blekning kan antingen göras i hemmet där behandlingen initieras och övervakas av en tandläkare, eller kan utföras på tandklinik. De blekmedel som används har alla väteperoxid som aktiv substans, antingen direkt eller som avspaltningsprodukt av karbamidperoxid. Till flera av de system som används i tandkliniken rekommenderas eller förutsättes användningen av lampor som avger ultraviolett (UV) strålning och blått ljus. Effekten av användningen av optisk strålning i tandblekningsproceduren har klent stöd i den vetenskapliga litteraturen. Informationen är begränsad och dokumentation saknas som visar att användning av ljus vid tandblekning ger bättre effekt än blekning utan ljus.

Osäkerheten kring effekten av tandblekning med ljus har initierat denna studie. Avsikten var att bedöma om användning av optisk strålning kunde förbättra effekten av olika blekmedel. Det finns ingen utarbetad standard för test av tandblekmedel. Metoden som användes i denna studie är därför en laboratorietest som utformats på ett sätt som liknar den kliniska tandblekningen med och utan ljus.


Authors
Ellen M. Bruzell og Jon E. Dahl

Reference
Read the full report: Tandblekning med och utan ljus