Utdrag

Hva er mulig i dag og kommer keramene til å erstatte metallene innenfor protetikken?

Behandling med helkeramiske kroner og broer, med en indre kjerne av aluminiumoksid eller zirkoniumoksid,har etter hvert blitt mer vanlig. Metallfrie protetiske erstatninger er et mer ønskelig alternativ for både pasienter og mange tannleger, men er det et brukbart alternativ allerede i dag? Den kliniske dokumentasjonen er svært sparsom og langtidsstudier angående brokonstruksjoner mangler fullstendig. For å finne materialer til å reprodusere en tapt tann som skal holde i mange år, er det naturlig å se på naturens egne sterke og varige materialer – koraller, bergarter og mineraler. De er stabile, dvs. lite nedbrytbare i de fleste miljøer og er vanligvis ikke helseskadelige. I tillegg til porselen, som har vært i bruk en stund, dukker det stadig opp nye, avanserte keramiske materialer basert på disse naturmineralene – materialer som er utviklet for å erstatte metallene i munnen, men kan de det?


Referanse
Spør NIOM: Helkeramiske protetiske erstatninger. Hva er mulig i dag og kommer keramene til å erstatte metallene innenfor protetikken.
Kvam K and Karlsson S.
Den Norske Tannlegeforenings Tidende 2004;114:336–8. (same article printed in Tandlægebladet 2004;108:514–7, Tandläkartidningen 2004;96:52–5, Suomen Hammaslääkärilehti;7:542–5 and in Tenner i Fokus 2004; 64 nr. 5: 14–5)