Utdrag

Resinbaserade tandbehandlingsmaterial härdas som regel i patientens mun. Tandvårdspersonal hanterar således dagligen dessa material i ohärdat tillstånd. Metakrylatmonomerer, som är en huvudkomponent i resinbaserade material, är reaktiva ämnen som bland annat kan ha allergiframkallande egenskaper. Uppmärksamhet kring problem med allergiska kontaktdermatiter har medverkat till att fokus legat på att undgå direkt hudkontakt med materialen. Flera studier har emellertid också påvisat metakrylatmonomerer i luften på tandläkarmottagningar [1–3], och denna typ av exponering är svårare att skydda sig mot…Les mer


Referanse
Metakrylat-exponering via luftvägarna
Samuelsen JT, Ansteinsson V
Tandläkartidningen 2012; 104: 56.

Yrkeseksponering for metakrylatmonomerer via luftveiene
Samuelsen JT, Ansteinsson V
Tandlægebladet 2011; 115: 1152.